Biti u dodiru sa držanjem u sebi

Kako se držiš?
Izdržavaš li?
Imaš li zadršku prema tome?
Zadržaću odgovor za sebe.

Lepo držanje, loše držanje.
Okruženi smo držanjem. Održavamo držanje.

Ima nešto veoma vredno u našem držanju, zadrškama, održanju. Oni su naši vodiči do slobode.
Držanje navika, tenzija u mišćima, istih misli, emocija, daha, kaže ti kako si ❣
Držanje nas čuva sve dok se ne osetimo sigurnim da se pustimo.

Još samo ovo da izdržim, pa da mi svane.
Gde tebi u tebi sviće, gde se rađa odluka da se ne moraš više tako držati?
Gde su mesta u tebi koja ti nude sigurnost?
Znaš li šta je čvrstina skeleta i šta u njemu živi?

Neka te dodirne svako tvoje držanje, neka bude poziv za tvoje traganje za sigurnim i stabilnim delovima tebe. Sija neko blago u tebi, rekla bih slobodno.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top