Biti u dodiru sa odmorom

Odušak, od duše. Predah ima dah.
Odmor. A za re
č odmor mi dođe asocijacija..od mora je došlo. Jaoo more, odlazak na odmor na more. Ali, zatim poče da se niže, da te nešto mori, da se nešto mora, do mora do mora. Ne znam odakle je počelo, ali puno mi ova reč donese. Pomislih, hajde da je sebi dam, da oživim odnos sa odmorom, moj odmor, moja mera.

Slušam Svoje Telo kako živi u odmoru, šta se menja, da li mu je poznato, šta se buni, šta doPušta?
Ovako sa puno pažnje i volje da se u meni odmor desi…osluškujem sve u sebi što odusaje od mora, sve u sebi što me mori, i traženje puta- kako sebi more da pružim i ako mi plaža blizu nije.

Naše Telo je odraz svega što u njemu živi, svake misli, emocije, svakog toka i ne toka.

Tako da saznanje da osvestiti svoju visinu ima važnost, isti kao i osvestiti svoje sklup
čavanje. Jedna težnja je ka Spolja, a jedna ka Unutra.

DoPustiti Svoju puno
ću postojanja u visini i širirini, isto kao i u ušuškavanju u svom naručju, svom zagrljaju.

DoPuštanje i bivanje u odmoru nudi obnavljanje, otpuštanje starog i dopuštanje za dolazak novog. ObNova, obnavljane Sebe, kao i poznata revitalizacija- kao život obnovljeni.

Nema položaja koji ne donosi nešto novo, lepo je da se sa njim sretnemo svesno. Tada primamo darove. Beže
ći od svoje sklupčanosti, i predaje gravitaciji, bežimo od susreta sa onim unutra, što čeka zagrljaj.

Na odmor zove umor. Umor od more odluka, od sagledavanja, od znanja, ne znanja, od radim, pa briga, pa tek od pandemijskih promena, od ima i nema, od mogu i ne mogu, od brzog i sporog, od testiranja, od pregleda, discipline i nemanja nje..i tako..dodaj svoje. Iza umora svi svetovi nezagrljeni u nama žive.

A sve vu
če napolje, stiglo je proleće, a jedan deo zna da mu prvo treba zagrljag, pa tek onda osunčavanje. Ako i ne bude zagrljaj, ni predaha, oduška, odmora… svesnog ništa, eto samo vidi da ga nije bilo. Telu će i to biti značano, pa će znati kada da te pozove kroz položaj povijenosti, da te sretne sa unutra.

I da, zove prole
će, ali tu je negde i prolećni umor.
Odmor i akcija. Ravnoteža je to.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top