Individualni čas

Individualni čas Aleksander tehnnike je otkrivanje telesnih kapaciteta putem svesnog dodira
i kroz pokret. Čas se realizuje uživo.

Kako izgleda čas?

Individualni čas Aleksander tehnike traje 1h.
Čas je podeljen u dva segmenta.

Jedan segment je rad ispred stolice i ogledala.

Kroz jednostavne radnje ustajanje, sedanje pratimo pokret u celom telu. AT učitelj kroz dodir usmerava na svesno praćenje iznutra. Ogledalo nam služi da se vide i otkriju nepoznate navike.

Drugi segment je rad na stolu.

Osnova ovog dela je osluškivanje kroz svestan susret dodirom. Ležanje, disanje i puštanje gravitaciji. AT učitelj vodi u lagane pokrete, čekajući spremnost da se pokret izvede slobodno.

Nakon rada na stolu, osoba uočava promenu kroz različite jednostavne pokrete. Dopuštanje da se pokret izrazi u punoći praćen dahom. Istražujemo kretanja kao što su prenos težine, balans, hodanje, dohvatanje, sve što inače radimo svakodnevno.

Kome je potrebna?

Razlozi dolaska su razni, pa se obraćam svakom kome je neudobno u svom telu.

Indiviualni časovi su namenjeni svima koji imaju volju da osluškuju sebe i tragaju za svojim podrškama. Navike su sticane godinama i neće odmah nestati, stoga, potrebno je uspostaviti ritam koji će doneti promenu. Tako promena postaje trajna, a telesno poslagivanje donosi proširenje sopstvenih kapaciteta, koji suštinski menjaju kvalitet života.

Nakon časa

Primarni utisak je lakoća. Osećaj  celovitosti, upoznaju  iznova delove sebe i daju im važnost. Nema više ovo me boli i ne treba mi.

Kvalitet koji donosi prisustvo u telu je tiši um. Osoba biva svesnija svojih misli i sa čim se kreću u danu. Lakše se i mirnije povezuju sa emocijama i puštaju njihov tok.

Individualni čas

Individualni čas Aleksander tehnnike je otkrivanje telesnih kapaciteta putem svesnog dodira
i kroz pokret. Čas se realizuje uživo.

Kako izgleda čas?

Individualni čas Aleksander tehnike traje 1h.
Čas je podeljen u dva segmenta.

Jedan segment je rad ispred stolice i ogledala.

Kroz jednostavne radnje ustajanje, sedanje pratimo pokret u celom telu. AT učitelj kroz dodir usmerava na svesno praćenje iznutra. Ogledalo nam služi da se vide i otkriju nepoznate navike.

Drugi segment je rad na stolu.

Osnova ovog dela je osluškivanje kroz svestan susret dodirom. Ležanje, disanje i puštanje gravitaciji. AT učitelj vodi u lagane pokrete, čekajući spremnost da se pokret izvede slobodno.

Nakon rada na stolu, osoba uočava promenu kroz različite jednostavne pokrete. Dopuštanje da se pokret izrazi u punoći praćen dahom. Istražujemo kretanja kao što su prenos težine, balans, hodanje, dohvatanje, sve što inače radimo svakodnevno.

Kome je potrebna?

Razlozi dolaska su razni, pa se obraćam svakom kome je neudobno u svom telu.

Indiviualni časovi su namenjeni svima koji imaju volju da osluškuju sebe i tragaju za svojim podrškama. Navike su sticane godinama i neće odmah nestati, stoga, potrebno je uspostaviti ritam koji će doneti promenu. Tako promena postaje trajna, a telesno poslagivanje donosi proširenje sopstvenih kapaciteta, koji suštinski menjaju kvalitet života.

Nakon časa

Primarni utisak je lakoća. Osećaj  celovitosti, upoznaju  iznova delove sebe i daju im važnost. Nema više ovo me boli i ne treba mi.

Kvalitet koji donosi prisustvo u telu je tiši um. Osoba biva svesnija svojih misli i sa čim se kreću u danu. Lakše se i mirnije povezuju sa emocijama i puštaju njihov tok.

Kako zakazati AT individualni čas?

Individualni časovi Aleksander tehnike se zakazuju putem mejla ili društnevih mreža. Pre prvog časa nudim uvodni razgovor, radi boljeg upoznavanja.

Može se dolaziti na pojedninačni čas ili pohađati ciklus. Trajanje ciklusa je okvirno mesec ipo dana.

1. AT baza – prvi ciklus od 10 individualnih časova.

2. Priroda pokreta – drugi ciklus od 10 individualnih časova.

3. Život daha – treći ciklus od 10 individualnih časova.

Pošalji mi poruku

Scroll to Top