Zovem se Ivana i sertifikovana sam učiteljica Aleksander tehnike i trenutno sam na edukaciji Somatic Experiencing-a.Ovde sam da ti ponudim bliskost sa telesnim pokretom, kako unutrašnjim, tako i spoljašnjim. Iz samog nagovešataja pokreta, pa do puta ka spolja, gde je vidan i drugima, biti u dodiru sa svojim pokretom je dubok susret sa sobom. Taj dodir – dodir sa sobom, je sama životnost u nama koja nam daje više prisustva i punoće bivanja u svakom danu.

Po formalnom obrazovanju sam ekonomista, i moje obrazovanje se gradilo kroz  lutanja i traganja za sobom. U srednjoj školi bila sam bliža životinjama, u dodiru sa njima kao vetrinarski tehničar. Nakon toga se školujem da budem bliže biljkama i brojevima na agroekonomiji. No, traganje za sobom ipak me vodi da plešem dalje.

Potraga i težnja ka skladu u ljudskom biću dovela me je do susreta sa Aleksander tehnikom. Primena tehnike pružila je da uočim šta sam sve stavljala na put svoje prirodnosti i šta se sve kao navika srodilo sa mnom.

Sledeći korak bilo je trogodišnje školovanje na relaciji Beograd-Budimpešta što je podrazumevalo da se sretnem sa raznim aspektima prirode pokreta i prođem kroz istorijat tehnike, poznavanje Aleksanderove  literature, anatomije, psihologije, i naravno najvećim delom ovladavanje i primena metode. Takođe, bila sam u prilici  da sa kolegama vodim obuku za učitelje Aleksander tehnike, što mi je vredno i drago iskustvo.  Učestvovala sam i u origanizaciji festivala koji su predstavljali  edukacije o psihofizičkim potrebama kroz kontakakt sa telom, ali i kvalitetnoj duševnoj hrani : “Telo kao životni kompas” (2013-2015.), i u timu 5Ritmova (2017-2022.).

Svojim opredeljenjem da Aleksander tehnika bude moj poziv i posao, upoznala sam se sa velikim brojem praksi, a sa nekima sam i dalje ostala. Značajna podrška i inspiracija u mom radu su prakse 5Ritmova, tango, somatska terapija, pevanje i dubinska analiza snova, sve što vodi u nov način susreta sa sobom. Pronalazim  srodnost i lepotu u jednostavnosti metoda, i u tom prostoru učim i rastem.

Sledeći korak bilo je trogodišnje školovanje na relaciji Beograd-Budimpešta što je podrazumevalo da se sretnem sa raznim aspektima prirode pokreta i prođem kroz istorijat tehnike, poznavanje Aleksanderove  literature, anatomije, psihologije, i naravno najvećim delom ovladavanje i primena metode. Takođe, bila sam u prilici  da sa kolegama vodim obuku za učitelje Aleksander tehnike, što mi je vredno i drago iskustvo.  Učestvovala sam i u origanizaciji festivala koji su predstavljali  edukacije o psihofizičkim potrebama kroz kontakakt sa telom, ali i kvalitetnoj duševnoj hrani : “Telo kao životni kompas” (2013-2015.), i u timu 5Ritmova (2017-2022.).

Svojim opredeljenjem da Aleksander tehnika bude moj poziv i posao, upoznala sam se sa velikim brojem praksi, a sa nekima sam i dalje ostala. Značajna podrška i inspiracija u mom radu su prakse 5Ritmova, tango, somatska terapija, pevanje i dubinska analiza snova, sve što vodi u nov način susreta sa sobom. Pronalazim  srodnost i lepotu u jednostavnosti metoda, i u tom prostoru učim i rastem.

Trogodišnja edukacija (2013- 2016.) – Aleksander tehnika trening za učitelje (Anna Magyari Beck, Natalija Jović, Lenkefi Zita, Marta Guba, Csilla Szabo).

Od dodatnih edukacija koje sam prošla izdvajam:

 • Sertifikovani sam manuelni terapeut
 • Radionice Aleksander tehnike:
 • Zeal Tam (2015),
 • Gal-Ben Or (2017),
 • Richard Brennan (2017, 2018),
 • Die Nemeth(2016)
 • Radionicu kod telesnog psihoterapeuta Johan Waterson (2015)
 • Body mind centirng-a, Lise Clark (2018)
 • Ga-ga metoda kod koreografa Ido Gidron iz Izraela. (2018)
 • Kinestetička inteligencija kod koreografa Dimitrisa Sotiriua (2019)
 • Radionice 5Ritmova kod različitih učitelja (od 2012)
 • Radionice tanga kod raznih maestra (od 2009)
 • Somatic expiriencing (2022 – )

Individualni časovi Aleksander tehnike su mi velika inspiracija i radost. Volim da osluškujem i podučavam putem dodira. Takođe nudim grupni rad, kao autor i voditelj radionica gde je temelj Aleksander tehnika, a inspiracija srodne prakse koje sam iskusila.  

Supruga sam i mama dva dečaka.

Živim, radim i plešem u Beogradu.

Trogodišnja edukacija (2013- 2016.) – Aleksander tehnika trening za učitelje (Anna Magyari Beck, Natalija Jović, Lenkefi Zita, Marta Guba, Csilla Szabo).

Od dodatnih edukacija koje sam prošla izdvajam:

 • Sertifikovani sam manuelni terapeut
 • Radionice Aleksander tehnike:
 • Zeal Tam (2015),
 • Gal-Ben Or (2017),
 • Richard Brennan (2017, 2018),
 • Die Nemeth(2016)
 • Radionicu kod telesnog psihoterapeuta Johan Waterson (2015)
 • Body mind centirng-a, Lise Clark (2018)
 • Ga-ga metoda kod koreografa Ido Gidron iz Izraela. (2018)
 • Kinestetička inteligencija kod koreografa Dimitrisa Sotiriua (2019)
 • Radionice 5Ritmova kod različitih učitelja (od 2012)
 • Radionice tanga kod raznih maestra (od 2009)
 • Somatic expiriencing (2022 – )

Individualni časovi Aleksander tehnike su mi velika inspiracija i radost. Volim da osluškujem i podučavam putem dodira. Takođe nudim grupni rad, kao autor i voditelj radionica gde je temelj Aleksander tehnika, a inspiracija srodne prakse koje sam iskusila.  

Supruga sam i mama dva dečaka.

Živim, radim i plešem u Beogradu.

Piši ako imaš pitanja

Scroll to Top