Aleksander tehnika ima širok raspon
primenljivosti i benefita

Aleksander tehnika pomaže da se prirodno prevaziđu:

Ljudi koriste Aleksander tehniku da:

Psihološki benefiti Aleksander tehnike:

Kakav je uticaj Aelksander tehike osim na fizički aspekt pojedinca pokazuje  istraživanje pod nazivom “Kako Aleksander tehnika vodi do psiholoških i ne fizičkih rezultata”.

Komentar na istraživanje je dala Slađana Đorđević, master kliničke psihologije,  sertifikovana telesna psihoterapeutkinja i osnivač TP centra (www.tp-centar.org).

“Iako primarno usmerena na telesne aspekte bivanja (postura, dah i pokret), istraživanja pokazuju da Aleksander tehnika ima niz psiholoških benefita.

Prateći narastajuće interesovanje za “bottom up” terapijske tehnike koji kroz somatski rad dosežu i do emocionalnih, kognitivnih i bihejvioralnih promena, Aleksander tehnika se svakako može svrstati među njih, tačnije u holističke pristupe čoveku.

Radeći sa posturom, ova tehnika utiče na celovitiji i koherentniji doživljaj sebe, što dovodi do većeg kapaciteta za samoregulaciju. 

Kako istraživanja pokazuju, psihološki benefiti Aleksander tehnike mogu se svrstati u tri kategorije:

– poboljšanje dobrobiti i kvaliteta života kroz veće samopouzdanje i samoprihvatanje, kao i veću samoefikasnost

– bolji odnosi sa drugima, kao i sa sobom

– smanjenje nivoa stresa, anksioznosti, depresije i ljutnje

Ove zapažene promene ukazuju na celovitost ovog pristupa koji nam može pomoći da se kroz svesnost i prisutnost pomerimo ka većoj dobrobiti u životu.”

Uvid u samo istraživanja u linku ispod:

https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/126889/How%20does%20the%20AT%20lead%20to%20psychological%20&%20non-physical%20outcomes,%20a%20realist%20review.pdf?sequence=1

Britanski medicinski časopis

“FM Aleksander odbacuje sve vrste magije, njegova tehnika se čisto oslanja na senzorne reakcije.” 

U Britanskom medicinskom časopisu može se pročitati izjava devetnaest lekara koji su izjavili da su uvereni u korisne efekte Aleksandrovog učenja na osnovu svojih sopstvenih iskustava i pozvali članove svoje profesije da ga uključe u medicinski kurikulum nakon proučavanja te tehnike. Iako je reakcija medicinske struke bila razočaravajuća, urednici Britanskog medicinskog časopisa, The Lanceta, The Medical Pressa i The Family Doctora godinama su objavljivali pisma o temi Aleksandrove tehnike. (1937)

Međunarodna istraživanja

Jedan od najpoznatijih u istraživanju bio je hronični bol u leđima i donjem delu leđa. Rezultati pokazuju veću efikasnost Aleksander tehnike od lekova protiv bolova, fizioterapije, masaže ili gimnastičkih vežbi.

Članak je objavljen 20. avgusta 2008. u British Medical Journalu. Naredne studije od tada su potvrdile nalaze istraživanja. 

Ceo članak u linku ispod:

http://www.bmj.com/content/337/bmj.a884.full?gca=337%252Faug19_2%252Fa884&sendit=Get%20All%20Checked%20Abstract%2528s%2529 ″ target = ”_ blank”> IDE click to read.

Piši ako imaš pitanja

Scroll to Top