Upoznaj prirodu svog tela – Telo i dah

Telesne navike koje su zastupljene svakodnevno u našoj kretnji će odrediti kako i koliko slobodno dišemo. Navike nastaju iz različitih razloga, neke iz dubinskih, a neke iz operativnih. Međutim upoznavanje i otpuštanje telesnih navika menja i poboljšava naše disanje. Zato je važno kako pristupaš telu,  na koji način doživljavaš prirodu tvog tela i njegov način funkcionisanja u pokretu. Šta to zapravo znači? To znači da ukoliko zanemarimo ili preterano angažujemo neke delove tvog tela, se neminovno odražva na celinu.

Primera je mnogo:  

Sve ovo su primeri navika koje naše telo dovode u nepotrebnu tenziju, što utiče na disanje. Ukoliko nemamo osvrt na svoje navike i kako obavljamo dnevne aktivnosti, svoje disanje ćemo većinu vremena podrediti suženom pokretu u ukočenim pozicijama.

Dah se ne vežba i ne trenira. Tehikama disanja možemo omogućiti različita iskustva disanja i proširi kapacitet za različite načine disanja. Preduslov za protočno disanje je da omogućimo biološkom dizajnu raspoložive dimenzije. Zato treba otvoriti telo za dah. Telo podržava dah, ono je forma u kojoj se disanje odvija.

Iskustvena radionica Aleksander tehnike

Radionica Aleksander tehnike je iskustvena radionica na kojoj istražujemo – kako mi doživljavamo sebe u svom telu u pokretu i mirovanju.

Koristeći se principima Aleksander tehnike, dodirom i primenjenom anatomijom, uočavamo koje navike su stale na put naše prirodnosti. Bićemo u pokretu, u jednostavnostavnim kretnjama (kao što su sedanje, ustanje, hod). Na radionici ćemo pratiti radni materijal, i kroz telesnu svesnost upoznavaćemo kako koristimo sebe. Dodir je uključen pri potrebi da se uoči navika i dublje čuje telesni odgovor, kao i u službi usvajanja AT principa.

 Iskustveno ćemo proći kroz tri celine:

Kome je namenjena?

Namenjena je svima koji imaju poteškoća da prodišu. Svima koji žele da bolje razmeju kako se dah stvara i šta je preduslov za to. Ukoliko imaš volje da istražuješ kako je dah povezan sa telom.  I da u grupi oktrivaš i povezuješ se sa telom kroz pokret i pratiš kako se disanje menja i uspostavlja svoj tok.

Scroll to Top