Četiri elementa

Priroda pokreta živi kroz prirodne elemente u nama. Svesnost o elementima budi resurse u nama. Kroz svesni pokret vodim da istražimo i izrazimo šta je danas živo u našoj kretnji.

Zemlja

Zemlja – kost. Sve što dočekuje predaju. Sve što je već tu. Od zemlje dato. Kosti koje su polako sazrevale da bi dosegle čvrstinu, da ti poruče – osloni se, imaš kome. Sedi u Sebe – bezbedno je. Tvoje najgušće postojanje.

Zemlja u tebi pokret ima.

Voda

Voda – tok, sve što u tebi  talas je. Sve što teče, lije, komeša se. I valovito, vodeno vodi. Da rastvori, da pusti, da poveže. I da nadođe kad treba. Kao gejzir, tok ka gore. I kao vodopad, tok na dole. Teče kroz tebe esencija.

Voda u tebi pokret ima.

Vatra

Vatra – puls, sve crveno tvoje. Život, krv koja struji.  Ritam. Srce koje tutnji. Toplo i toplina. Sve što greje. Zagreva da kažeš DA, gori za tvoje NE. I da nekad samo tinja , a nekad i da bukti. Da isijavaš svoje postojanje.

Vatra u tebi pokret ima.

Vazduh

Vazduh – dah. Nevidljiva suština. Tvoj glas. U dahu živi razmena poznatog i nepoznatog. I dopuštanja da se smenjuju. Kao zagrejan i svež vazduh. Kao udah i izdah. Reč diši, blagoslov je. Disanje je molitva. Disanje je tvoj izraz – kako si sad.

Vazduh u tebi pokret ima.

Zemlja

Zemlja – kost. Sve što dočekuje predaju. Sve što je već tu. Od zemlje dato. Kosti koje su polako sazrevale da bi dosegle čvrstinu, da ti poruče – osloni se, imaš kome. Sedi u Sebe – bezbedno je. Tvoje najgušće postojanje.

Zemlja u tebi pokret ima.

Voda

Voda – tok, sve što u tebi  talas je. Sve što teče, lije, komeša se. I valovito, vodeno vodi. Da rastvori, da pusti, da poveže. I da nadođe kad treba. Kao gejzir, tok ka gore. I kao vodopad, tok na dole. Teče kroz tebe esencija.

Voda u tebi pokret ima.

Vatra

Vatra – puls, sve crveno tvoje. Život, krv koja struji.  Ritam. Srce koje tutnji. Toplo i toplina. Sve što greje. Zagreva da kažeš DA, gori za tvoje NE. I da nekad samo tinja , a nekad i da bukti. Da isijavaš svoje postojanje.

Vatra u tebi pokret ima.

Vazduh

Vazduh – dah. Nevidljiva suština. Tvoj glas. U dahu živi razmena poznatog i nepoznatog. I dopuštanja da se smenjuju. Kao zagrejan i svež vazduh. Kao udah i izdah. Reč diši, blagoslov je. Disanje je molitva. Disanje je tvoj izraz – kako si sad.

Vazduh u tebi pokret ima.

Piši ako imaš pitanja

Scroll to Top